Rzeka Rega

Licząca sobie 168 km długości rzeka Rega, jest jedną z największych rzek na Pomorzu. Za czasów świetności transportu śródlądowego, stanowiła niezwykle ważną część gospodarki Trzebiatowa.

Kiedy miasto to otrzymało prawa miejskie w XIII wieku, przyznano mu również prawo wolnego połowu ryb na rzece Redze i prawo do portu Regoujście, co zapoczątkowało rozkwit gospodarczy.

Dziś, walory Regi ograniczają się raczej do względów naturalnych, estetycznych, turystycznych, ale i sportowych. To bowiem rzeka uwielbiana przez polskich i zagranicznych wędkarzy łowiących głównie, licznie tu występującą troć rzeczną. Rega jest również doskonałym miejscem do organizacji spływów kajakowych, na których także nie brakuje chętnych.

W planach władz jest jeszcze lepsze zagospodarowanie tej rzeki, polegające na budowie przystani rzecznych i jeszcze lepsze przystosowanie jej do spływów.