Regulamin

REGULAMIN VILLI NAUTICA

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Villi Nautica i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Villi Nautica. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Nautica.

2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej(do godziny 10.00). Villa Nautica może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

 

3. CISZA NOCNA

       W Villi obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

4. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Villi Nautica mogą gościnnie przebywać w pokoju do godziny 22.00.
 4. Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Villi lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Villi Nautica lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Villa Nautica zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,które               zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 6. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Villi bez zwrotów kosztów.
 7. Rezerwacja jest gwarantowana, jeśli zostanie dokonana przedpłata wysokości 30% kosztu pobytu. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. Zadatek jest bezzwrotny.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe na terenie Nautici z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz urządzeń komputerowych.
 3. Do dyspozycji Gość Villi dostaje kartę zbliżeniową za pomocą, której może wejść do pokoju i z niego korzystać. Zagubienie karty, bądź też jej nieoddanie przy wymeldowaniu na Recepcji wiąże się z zapłatą w wysokości 100zł.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ VILLI NAUTICA

 1. Villa Nautica zobowiązuje się do bezpiecznego i spokojnego pobytu, bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania   urządzeń , czystości i porządku w obiekcie.
 2. Villa Nautica nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 3. Villa Nautica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Villi czy poza terenem Villi.

7. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Villa Nautica nie akceptuje obecności zwierząt.
 2. W Villi Nautica obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (pokoje, balkony, korytarze) poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów czyszczenia – dearomatyzacji  pokoju w wysokości 1000 zł.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Villę Nautica dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Viili Nautica , korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Villę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Villa, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Villi Nautica.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu .

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

DYREKCJA VILLI NAUTICA