Ryby

Kuchnia rybna jest wbrew pozorom prostą kuchnią, nie wymagającą tak wiele czasu jak przygotowanie mięsa. Ryby są przy tym na tyle wdzięcznym produktem, że pasuje do nich całe mnóstwo dodatków, zarówno tradycyjnych jak i bardziej egzotycznych. Kolejnym plusem jest fakt, iż ryby są bardzo zdrowe i należy na stałe włączyć je do naszej codziennej diety. Polska kuchnia gościła ryby na swoich stołach od zawsze, nierzadko na honorowym miejscu. Obecnie, wybór świeżych ryb i owoców morza jest naprawdę bogaty – nic tylko gotować i smakować! Poniżej znajdą Państwo gatunki, jakich można skosztować w naszej restauracji.

ŚLEDŹ

sledz_okweb1

Śledzie występują w wodach oceanicznych i słonawych, w wielu populacjach i różnią się między sobą wymiarami, obszarem występowania i czasem rozrodu. Ławice śledzia mogą się pochwalić największymi rozmiarami w świecie ryb. Za dnia gatunek ten pływa przy dnie morza, unikając w ten sposób drapieżników. Dopiero nocą żeruje w środkowych i górnych warstwach wody. Często spotykany Śledź Bałtycki zamieszkuje środkową część Bałtyku, Zatokę Fińską i Botnicką i jest zdecydowanie mniejszy, mniej tłusty i szybciej dojrzewający, aniżeli pozostałe odmiany śledzia oceanicznego.


ŁOSOŚ

losos_okweb501

Łosoś występujący w Północnym Atlantyku, Bałtyku i rzekach północnej Europy i Ameryki Północnej może osiągać nawet 150 cm długości i 45 kg wagi. Jest to jednak rzadko spotykane. Zazwyczaj występują osobniki ważące poniżej 20 kg. W polskich sklepach spotkamy trzy odmiany tej ryby: łososia bałtyckiego, łososia norweskiego z hodowli oraz łososia pacyficznego. Przed wojną łosoś bałtycki w Polsce występował od Bałtyku do Dunajca i od Niemna po Drawę. Po wojnie jego populacja drastycznie malała, by dziś praktycznie już wyginął. Nastąpiło to zwłaszcza przez budowę zapór na rzekach i zanieczyszczenie wód. Na szczęście, WWF w porę rozpoczął ponowne wprowadzanie łososia bałtyckiego do polskich rzek, zwłaszcza do Wisły.


TURBOT

turbot_okweb1

Mogący osiągać 1 m długości i 25 kg wagi turbot, występuje od północno-wschodniego Atlantyku po koło podbiegunowe, w Morzach Bałtyckim i Północnym oraz w Hiszpanii, gdzie jest rybą hodowlaną. Żyje na kamienistym lub piaszczystym dnie, 20-70 metrów pod powierzchnią wody. Ze względu na występowanie w niedużych ilościach, turbot to droga ryba, będąca raczej cennym połowem ubocznym przy okazji połowu innych gatunków ryb. Liczebność populacji turbota w Morzu Północnym i cieśninach duńskich, gwałtownie spada. W Bałtyku natomiast widać oznaki odbudowy liczebności tej ryby.


DORSZ

dorsz_ok_web321

Żyjące w zimnych wodach Bałtyku, Morza Północnego, północnego Atlantyku i obszaru od Morza Barentsa do zachodniego wybrzeża Francji dorsze, spotkać można zazwyczaj na głębokości aż 500-600 metrów. Ich liczebne ławice migrują setki kilometrów między miejscami rozrodu, a żerowania. W Morzu Bałtyckim można spotkać dwa stada dorszy – wschodnie i zachodnie, przechodzące tarło w różnych terminach. Wschodnie stado nareszcie odbudowuje się, po wielu latach niskiej liczebności. Stado zachodnie utrzymuje się na stabilnym, jednak dość niskim poziomie. Mimo to, liczebność populacji dorsza poprawia się dzięki działaniom dostosowującym skale połowów do wielkości występujących zasobów oraz dzięki coraz bardziej sprzyjającym warunkom środowiskowym.


GŁADZICA

gladzica_okweb1

Gładzica jest drapieżną rybą przybrzeżną, żywiącą się małżami, wieloszczetami i skorupiakami, żerując w nocy i rankiem. Zamieszkuje raczej otwarte piaszczyste lub gliniaste dno, w zakresie od brzegu aż do 200 metrów głębokości, wzdłuż zachodniego wybrzeża Europy, w części Morza Śródziemnego, w Bałtyku i u wybrzeży Islandii.. Gładzica większość dnia spędza zakopana w dnie. Niewyłowiona, może dożyć nawet 50 lat. Populacja tego gatunku w Morzu Północnym odbudowuje się. Liczebność w Bałtyku zależy natomiast od napływu z cieśnin duńskich.


FLĄDRA

fladra_okweb1

Stornia, nazywana flądrą zamieszkuje zwykle miękkie, pokryte mułem i piaskiem dna wód słonawych i ujść rzek. Aktywna w nocy flądra, występuje w wodach przybrzeżnych i w głębinach ok. 100 m. Jej pożywienie stanowią małe skorupiaki, wieloszczety i mięczaki. W zimie, flądry przenoszą się na głębsze wody, bardziej słone, gdzie prawie całkowicie przestają się odżywiać. Flądra żyje na obszarze wzdłuż wybrzeży Europy, aż do Morza Barentsa i Morza Białego oraz w Morzu Bałtyckim, zwłaszcza przy ujściach rzek. Ciekawostką jest, iż jakieś 70% osobników fląder jest prawostronna. W trakcie przeobrażenia flądry te kładą się na lewym boku, a ich lewe oko przechodzi na prawą stronę ciała.